Opleiding Arboverpleegkundige

Het vakgebied van Arboverpleegkundige staat flink in de aandacht. Door de groeiende arbeidsmarkt en het overheidsbeleid dat erop gericht is om arbeidsparticipatie te bevorderen, stijgt ook het aantal medewerkers dat kampt met chronische klachten. Terwijl de druk op bedrijfsartsen toeneemt, mede door de daling van het aantal artsen, noemt de overheid de inzet van arboverpleegkundigen een oplossing voor deze ontwikkeling. Arboverpleegkundigen zijn echte specialisten op het gebied van arbeid en gezondheid. Dit vraagt om specialistische kennis die medische, sociale en psychologische aspecten combineert.

Met de opleiding Arboverpleegkundige bereid je je het beste voor op deze veelzijdige functie. De opleiding Arboverpleegkundige bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen biedt de meest actuele kennis en de laatste inzichten op het gebied van gezondheid en arbeid. De opleiding biedt ook veel aandacht voor het bevorderen van jouw professionele kwaliteiten.

Het is bovendien de enige erkende post-hbo opleiding van Nederland die direct toegang geeft tot het kwaliteitsregister van de V&VN.

Wil je jezelf profileren in het werkveld arbeid en gezondheid of werk je al als verpleegkundige binnen de arbodienstverlening? De opleiding Arboverpleegkundige
biedt een verdere verdieping aan professionals in dit werkveld.

Kijk voor meer informatie over de opleiding op de website.