Het vak

De arboverpleegkundige is een professional die zowel preventief, curatief als op het gebied van de reintegratie zijn beroep uitoefent. En daarbij te maken heeft met individuele werknemers, groepen en de onderneming als klant van de arbodienst. De arboverpleegkundige is een verpleegkundig specialist die breed inzetbaar is in de geïntegreerde arbozorg.

Ook is hij een generalist die de klant kan ondersteunen bij het herkennen, opsporen, analyseren en diagnosticeren van bedreigingen voor de gezondheid van werknemers. Daarnaast kan de arboverpleegkundige de klant helpen bij het beïnvloeden van de organisatie en de mensen daarbinnen, zodat hun capaciteiten optimaal worden benut. De arboverpleegkundige heeft generalistische deskundigheid op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn al in het verleden ontwikkeld en kan hij zich profileren als de eerstelijnsarbodeskundige bij uitstek.