Arboverpleegkunde – een boeiend vak!

Het vakgebied van Arboverpleegkundige staat flink in de aandacht. Het aantal bedrijfsartsen zal de komende jaren afnemen om verschillende redenen. De werkzaamheden echter zullen niet afnemen aangezien de arbeidsmarkt zal blijven groeien en we allemaal langer zullen (moeten) blijven werken. Steeds meer arbodienstverleners kiezen ervoor om een groot aantal taken van de bedrijfsarts te delegeren aan de Arboverpleegkundige. Dit maakt dat de vraag naar Arboverpleegkundige de komende jaren flink zal stijgen.

Als Arboverpleegkundige voer je zelfstandig sociaal medische werkzaamheden uit onder taakdelegatie van de Bedrijfsarts en ben je binnen het gestelde kader verantwoordelijk voor het eigen zelfstandig handelen in de praktijk.

Je werkzaamheden bestaan uit het sociaal / medisch beoordelen van het arbeidsvermogen van werknemers. Dit wordt gerealiseerd middels het onderhouden van contacten met cliënten (persoonlijk tijdens het spreekuur of telefonisch), het verwerken van relevante gegevens, het opstellen van rapportages en het deelnemen aan (team)overleggen. Als arboverpleegkundige ondersteun, adviseer en begeleid je klanten en werknemers tijdens verzuim. Je zorgt voor aanreiking van preventieve maatregelen ter voorkoming van verzuim en/of arbo omstandigheden en stelt hiervoor protocollen op. D.m.v. persoonlijke en telefonische gesprekken met werkgevers of medewerkers van klanten beoordeel en analyseer je de verzuimsituatie. Daarnaast zul je specifieke arbo- en verzuim-onderzoeken uitvoeren, zoals PMO’s en werkplekonderzoeken. Verder verzorg je de rapportage omtrent verzuim en houdt je dossiers up-to-date.